Over mij

Introductie

Aanstekelijke lichtheid, liefdevolle warmte, intuïtie, zorgzaamheid en zachtheid zijn de woorden die terugkomen in de getuigenissen die ik heb ontvangen, en ze resoneren met mij. Sinds ik moeder ben geworden, zou ik daaraan willen toevoegen: aandachtig, empathisch en een nieuw niveau van geaard zijn. Het is een prachtig geschenk om door anderen gezien te worden, maar nog mooier om je eigen waarden echt te erkennen. Mijn werk als verloskundige en IPT-practitioner heeft mij enorm geholpen om beter te begrijpen wie ik ben, mijn bewustzijn te vergroten over wonden, patronen en triggers uit mijn kindertijd, en te groeien door de uitdagingen die het dagelijks leven met zich meebrengt. Daarom ben ik ongelooflijk dankbaar voor het werk dat ik kan doen, door te zijn wie ik ben en anderen te dienen, en voel ik me geïnspireerd en nederig door de cliënten die ik ontmoet.

Levensreis

Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit Groot-Brittannië en ben opgegroeid met een christelijke opvoeding, een pad dat ik koos te volgen en waarin ik grote betekenis vond. De charismatische vorm van christelijke aanbidding bood een ruimte waar mijn emotionele ervaringen welkom waren, genormaliseerd werden en aangemoedigd. Huilen, trillen en loslaten werden gezien als tekenen van het ontvangen van de Heilige Geest. Zo leerde ik van jongs af aan om datgene los te laten wat mij belastte en om te genezen. Ik ben dankbaar dat ik deze manier van loslaten al op jonge leeftijd heb mogen leren. Echter, de leer bracht mij ook bij dat niet alleen God de belangrijkste was, maar dat ook de behoeften van anderen altijd boven de mijne gesteld moesten worden. Wat velen zouden zien als onderdeel van het opgroeien en het ontwikkelen van een individueel gevoel van ‘zelf’, werd binnen de kerk vaak veroordeeld als zondig of als ongehoorzaamheid aan het woord van God. Deze leerstellingen wortelden diep in mij het geloof dat ‘ik slecht ben, onwaardig en straf verdien’. Later begreep ik hoe belangrijk mijn christelijke opvoeding was geweest voor de rol van ‘people pleaser’/martelaar die ik sinds mijn kindertijd had ontwikkeld.

Deze rollen werden verder verstevigd tijdens de scheiding van mijn ouders, maar pas door de IPT-training en mijn deelname aan familieopstellingen werd ik me echt bewust van deze strategieën als manieren om met situaties om te gaan. Ik ben dankbaar voor hoe IPT mij op deze wijze heeft bijgestaan en hoe ik het nu kan inzetten voor mijn eigen cliënten; het onderscheiden van het zelf van de karakterstructuren die zijn ontstaan als overlevingsmechanismen, het herkennen van dit proces, het erkennen van voorheen onderdrukte of verborgen emoties, en het genezen van aspecten van het ‘gewonde kind’ die ons in het dagelijks leven als volwassene kunnen hinderen.

Voordat ik met de IPT-opleiding begon, heb ik theologie gestudeerd aan de universiteit en na een jaar reizen ben ik begonnen aan mijn opleiding tot verloskundige. Hoewel dit misschien niet de overstap is die men zou verwachten, heeft mijn theologische achtergrond zeker invloed gehad op mijn weg naar de verloskunde. Mijn scriptie richtte zich op het vergelijken van het verlies van een echtgenoot met een miskraam, doodgeboorte en neonatale sterfte. Ik geloof dat wat ik als theoloog heb geleerd, mijn capaciteit als verloskundige om cliënten te ondersteunen die abortus overwegen, om te gaan met verlies en te erkennen dat er geen ‘juiste’ beslissingen zijn, alleen het belang van het nemen van verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes, heeft versterkt.

Hoewel het voor mij niet meteen voor de hand lag om verloskundige te worden, heb ik altijd een fascinatie gehad voor zwangerschap en geboorte en was ik benieuwd naar het gehele proces van moeder worden, niet alleen fysiek, maar ook emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel. Ik zal mijn moeder altijd dankbaar zijn voor de positieve indruk die zij op mij heeft achtergelaten tijdens de geboorte.

Ik leerde als eerste dat zwangerschap en bevalling normale, fysiologische processen zijn en dat thuis bevallen het meest wenselijk is. Ik besef echter goed dat dit niet voor iedereen geldt en ben enorm dankbaar voor de toegang tot veilige en levensreddende zorg wanneer nodig. Het was vooral dat ik sterk het gevoel had dat deze overgangsrituelen van nature natuurlijk zijn en niet iets om bang voor te zijn. Dit was een houding die ik kon aannemen en gebruiken om de vrouwen en gezinnen die ik begeleidde, te ondersteunen.

Het is nu gemakkelijk voor mij om in te zien dat mijn opleiding tot verloskundige het begin was van mijn genezingsreis. In deze periode maakte ik ook kennis met tantra, wat mijn inzicht in toestemming en grenzen verder verdiepte. Tantra leidde mij naar de leraren en grondleggers van Integral Pelvic Therapy (IPT) en bracht mij vervolgens naar Nederland, om daar als verloskundige aan de slag te gaan bij een van hen. Voordat ik als verloskundige begon, startte ik als kraamverzorgster om Nederlands te leren en mijn verloskundigenregistratie in Nederland te verkrijgen, iets waarop ik erg trots ben. Het worden van een verloskundige voelde als een poort naar andere mogelijkheden; het opende de deur naar het vinden van een specialisatie en niche, wat voor mij IPT werd. IPT heeft mijn genezingsproces bevorderd en gaf me de kracht niet alleen mijn kwaliteiten en vaardigheden te zien, maar ook om ze echt te belichamen. Mijn zelfbewustzijn en zelfvertrouwen namen toe, en ik leerde om mezelf lief te hebben en te waarderen, een praktijk die ik ook bij mijn cliënten bevorder.

"Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb meegemaakt, voor de manier waarop de uitdagende periodes hebben bijgedragen aan mijn groei en het vermogen om ruimte te maken voor anderen. Het is mijn bedoeling om nederig te blijven in wat ik kan bieden, wetende dat het werk nooit af is."

Het laatste en tot nu toe grootste hoogtepunt in mijn leven is het moederschap. Van alle redenen waarom ik verloskundige ben geworden, was één daarvan om mij volledig geïnformeerd, bekwaam en veilig te voelen voor wanneer mijn eigen reis naar het moederschap zou beginnen. Nu voel ik nog sterker hoe essentieel het is om gehoord, ondersteund en vertrouwd te worden, iets wat ik geloof dat alleen mogelijk is met tijd en continuïteit. Persoonlijk kan ik getuigen dat continuïteit een doorslaggevende factor was in mijn eigen proces. Het legt een fundament van vertrouwen; zonder dit zou mijn ervaring anders zijn geweest, en niet ten goede. Ik ben dankbaar dat ik deze continuïteit kan bieden aan mijn cliënten door middel van IPT, zwangerschapsondersteuning en zorg na de bevalling.

Samenvatting

Het benoemen van deze mijlpalen voelde voor mij belangrijk als een blijk van erkenning voor hoe ze hebben bijgedragen aan de persoon die ik nu ben. Ik ben dankbaar voor alle ervaringen, inclusief de uitdagende momenten die hebben bijgedragen aan mijn groei en het vermogen om er voor anderen te zijn.

Het is mijn streven om bescheiden te blijven over wat ik kan bieden, met het besef dat het werk nooit klaar is.

Als je interesse hebt om samen te werken, hoor ik graag van je. Bedankt!

contact

De sessies vinden plaats in het Dana Centrum.

Er is gratis parkeergelegenheid beschikbaar.

Bij aankomst:

Je betreedt het Dana Centrum via de hoofdingang, waar je je schoenen kunt achterlaten. De wachtkamer bevindt zich in de eerste kamer rechts als je binnenkomt. Ik zal je daar begroeten zodra ik klaar ben. Het is een groot, oud gebouw dat soms koud kan zijn, dus overweeg extra sokken of pantoffels mee te nemen. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten.

Flo’s Centre
Contactformulier (#4)